Katholieke Belangen Organisatie voor senioren
afdeling Zutphen – Warnsveld en omstreken.

 

De vereniging is opgericht op 18 oktober 1966 en heeft als doelstelling: Het behartigen van de belangen van de ouderen in het algemeen en die van de leden in het bijzonder.

 

 

 

Spoedbericht

 

Gezien de maatregelen die van overheidswege zijn getroffen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen is door het bestuur besloten om tot nader bericht te stoppen met alle activiteiten. Als bestuur zijn wij ons ervan bewust dat dat dit afbreuk zal doen aan allerlei ook onderlinge sociale contacten maar dat gezondheid hier toch moet prevaleren.

Wij hopen dat u begrip kunt opbrengen voor deze vergaande maatregel.

 

Willibrord Wedemeijer, voorzitter.

 

 

 

 

De vereniging heeft een bestuur bestaande uit :

 

Willibrord Wedemeijer, voorzitter

Cor Weerkamp secretaris

Hanneke Boxtart, penningmeester

Hanneke Geurtsen, activiteiten

J. Engelsman, ledenadministratie

Jacques van der Pal, bestuurslid

Theo Engelen, bestuurslid

 

Lid van de vereniging kunnen zij worden die de leeftijd van 55 jaar hebben of ouder zijn.  Bij aanmelden kunt u gebruik van het aanmeldingsformulier.

kbozutphen.nl   modified: 26-09-2020   ontwerp: Peter Kalkowsky