Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

Secretaris: C.P.K.J. Weerkamp, Weerdslag 47, 7206 BS, tel. 0575-522414

 

Ledenadministratie: J. Engelsman tel. 06-20408090, kbozutphen@gmail.com

 

N.B. Het lidmaatschap van de vereniging loopt van 1 jan 2020 - 31 dec 2020.

Eventuele opzegging: vòòr 1 december van het lopende jaar.

Contributie 2020 per jaar: € 30,-, 2e lid op hetzelfde adres € 22,-

 

Nuttige downloads:

 

KBObegroting2020.pdf

KBOdefjaarcijfers2019.pdf

KBObegroting2019A.pdf

KBO ING - Jaaroverzicht 2018 - KBO ZUTPHEN EO.pdf

KBOjaarcijfers2018.pdf

KBOjaarrekverklaring2018.odt

Aanmelden

 

Lid van de vereniging kunnen zij worden die de leeftijd van 55 jaar hebben of ouder zijn.  Bij aanmelden kunt u gebruik van het aanmeldingsformulier.

 

Hier downloaden of onderstaande formulier gebruiken:

 

AANMELDINGSFORMULIER VOOR NIEUWE LEDEN

kbozutphen.nl   modified: 26-09-2020   ontwerp: Peter Kalkowsky