A.L.V. 2019

 

Algemene Ledenvergadering Unie KBO Zutphen e.o.

Dinsdag 18 februari 2020.

Recreatiezaal St. Elisabeth.

14:00 uur

 

Agenda

 

 • Opening door de Voorzitter Dhr. W. Wedemeijer.

 • Mededelingen Bestuur.

 • Mutatie: Bestuur/Ledenadministratie.

 • Notulen A.L.V. 2 april 2019.

 • Jaarverslag 2019.

 

Pauze.

 

Financiën:

 

 • Financieel Jaarverslag 2019.

 • Verslag / Benoeming Kascontrolecommissie.

 • Begroting voor 2020.

 • Vaststelling Contributie voor 2021.

 • Reisgroepen: voorlopig programma 2020.

 • Rondvraag.

 • Sluiting.

 

Namens het Bestuur,

Secretaris Cor Weerkamp.

 

terug

 

kbozutphen.nl   modified: 26-09-2020   ontwerp: Peter Kalkowsky